Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Czcionka:

Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej
w czasie epidemii

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
  na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Po wejściu do szkoły jest obowiązek dezynfekowania rąk przy użyciu płynu do dezynfekcji wg zamieszczonej instrukcji.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5m,
 3. dystans od pracowników szkoły min. 1,5m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne).
 1. W miarę możliwości ograniczane będzie do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne.
 2. W razie potrzeby szybkiej komunikacji z opiekunem ucznia kontakt będzie odbywał się telefonicznie.
 3. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który będzie używany w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 4. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, nastąpi odizolowanie uczniaw wyznaczonym miejscu zapewniającym min. 2m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 5. Należy zachowywać dystans społeczny, szczególnie w miejscach wspólnych. Uczniowie poszczególnych oddziałów będą przyporządkowani do określonych sal lekcyjnych.
 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (należy bezzwłocznie umyć ręce po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania, kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę potrzeb po każdych zajęciach. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia będą prowadzone na zewnątrz (boisko, plac zabaw).
 10. Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby w czasie zajęć.
 11. W bibliotece obowiązują godziny jej pracy oraz konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny