Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Informacja o nauczaniu w Szkole Podstawowej w Dabrowie Wielkiej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Utworzono dnia 25.10.2020

 

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020/493 ze zm.)

1. Od dnia 29.03.2021 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły przechodzą na nauczanie zdalne. 
Dzieci z  oddziału przedszkolnego będą ponownie kształcone zdalnie. Uczniowie klas  I-VIII będą kontynuować naukę w systemie zdalnym. 

2. Kształcenie odbywać się będzie zgodnie z aktualnie obowiązującym i opublikowanym na stronie szkoły tygodniowym planem zajęć lekcyjnych dla klas 0-VIII.  

3. Wszelkie materiały do samodzielnej pracy dla uczniów klas 0-VIII będą przekazywane przez stronę internetową szkoły (www.spdabrowa.szkolna.net)
i będą podawane w okresach tygodniowych.

4. Lekcje zdalne (on-line) prowadzone będą przez komunikator Messenger.

5. W razie braku możliwości udziału w zajęciach on-line, uczeń samodzielnie analizuje materiał, który został opublikowany
w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej szkoły.

6. Nieobecność ucznia w czasie zajęć on-line wymagać będzie usprawiedliwienia przez rodzica u nauczyciela prowadzącego lekcję.
Usprawiedliwienia należy dokonać telefonicznie lub przez inny komunikator w okresie 1 tygodnia.

7. Opublikowane partie zadań nie będą usuwane przez dwa tygodnie, aby uczniowie mogli wrócić do materiału wcześniejszego w celu ewentualnych  powtórzeń, uzupełnień.

8. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do internetu  będą otrzymywali zadania do wykonania w formie wydruku komputerowego.

9. W ramach nauczania zdalnego realizowane będą wszelkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

10. Uczniowie posiadający orzeczenie w sprawie kształcenia specjalnego, zajęcia rewalidacyjne realizować będą na terenie szkoły po uzgodnieniu zasad ich organizacji z rodzicami.

11. Praca zdalna uczniów będzie oceniana. Zadane prace zaliczeniowe uczniów klas  I-VIII powinny być przesłane
w wyznaczonych terminach na specjalnie w tym celu utworzone konta e-mail  nauczycieli. Wysyłane prace muszą być podpisane przez ucznia.
Uczeń otrzyma informację zwrotną o otrzymanej ocenie i postępach w nauce. W razie niewykonania zadania w terminie wskazanym przez nauczyciela
uczeń otrzyma ocenę niedostateczną, chyba że uzasadni dlaczego tego nie uczynił i dośle pracę w ciągu tygodnia.

12. W celu porad, zapytań, konsultacji należy kontaktować się z nauczycielami przez opublikowane na stronie internetowej adresy poczty elektronicznej
(adresy podane będą też przy każdym zestawie zadań), telefonicznie lub przez inne komunikatory.

13. Nauczyciele, wychowawcy będą podejmować kontakty telefoniczne lub przez inne komunikatory w celu  wspierania uczniów w pracy oraz kontroli jej wykonywania
w odpowiednim czasie, będą prowadzić w tym zakresie odpowiednią ewidencję.   

14. Nauczyciele prowadzić będą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Tematy zajęć  prowadzonych zdalnie uzupełniane będą w dziennikach lekcyjnych w cyklach tygodniowych.

 

                                                                                                                                                       Dyrektor Szkoły

czytaj dalej na temat: Informacja o nauczaniu w Szkole Podstawowej w Dabrowie Wielkiej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 256

W poprzednim tygodniu: 327

W tym miesiącu: 632

W poprzednim miesiącu: 1346

Wszystkich: 16027